O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Německá obecní knihovna (založena 1891; 1910: 77 svazků, 2 čtenáři, 7 výpůjček).
  • Česká obecní menšinová knihovna (1938: 100 svazků).
  • Spolková knihovna místního odboru Národní jednoty severočeské (1938: 144 svazky).
  • Knihovna české obecné menšinové školy (1938: učitelská 160 svazků; žákovská 122 svazky a 127 učebnic).

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 1946: 187 svazků, nepůjčovalo se.
  • 1953: 220 svazků, 15 čtenářů, 69 výpůjček.
  • 21. října 2002 zapsána jako "Obecní lidová knihovna v Pětipsech" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 1339/2003. Připojení na internet.